ÜYELİK BİLGİLENDİRMELERİ VE SÖZLEŞMESİ

 

Sitemize üye olmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi ve bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz lütfen.

 

İletişim Bilgilerimiz:

 

·         Şirket Ünvanı : Q Flex Ayakkabı Sanyi Ticaret Limited Şirketi

·         Adres :İkitelli OSB bölgesi ,Aymakoop Sanayi Sitesi, Ticaret Merkezi A Blok,Kat :7 D:41, 34490 İkitelli,Başakşehir, İstanbul, Türkiye .

·         E -Posta    : [email protected]

·         Telefon      : 0 212 637 33 80

·         Fax             : 0 212 637 33 94

·         Mersis No  : 3737 5060 1240 0019

·         İstanbul Ticaret Odası  Sicil numarası : 686428

·         Vergi Dairesi : İkitelli

·         Vergi Numarası : 9480467415

·         Kayıtlı Elektronik  posta Adresi ( KEP nitelikli e posta adresi ): [email protected]

 

 

Şirketimiz İstanbul Ticaret Odası ( İTO ) üyesidir, İTO ‘nun meslek ile ilgili davranış kurallarını www.ito.org.tr veya 444 0486 no lu telefonundan irtibata geçerek öğrenebilirsiniz.

 

Bu üyelik sözleşmesinin kurulması için, istenilen  Üye(lik) Bilgileri'ni ve tespit edeceğiniz şifreyi girmeniz, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek [Üye Ol] v.b. butonuna basmanız yeterlidir. İsim, elektronik posta adresi/cep telefonu no.su ve diğer zorunlu bilgileri doğru, eksiksiz ve hatasız girmenizi özellikle rica ederiz; bir hata fark ederseniz düzeltiniz.

Üyelik işleminin tamamlanmasından sonra farkettiğiniz  eksiklik/hataları ise Üye Girişi kısmından ulaşacağınız Üyelik Bilgilerim bölümünde düzeltebilir veya Müşteri Hizmetlerimizin [email protected] mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

 

1. Taraflar

 

a) www.vingi.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İkitelli O.S.B. Aymakoop San. Sitesi, Ticaret Merkezi A Blok, Kat:7 D:41, 34490, İkitelli, Başakşehir, İstanbul, Türkiye adresinde mukim Q Flex Ayakkabı San. Tic. Ltd. Şti (Bundan böyle VINGI olarak anılacaktır).

b) www.vingi.com.tr  internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

 

2. Sözleşmenin Konusu

 

İşbu Sözleşme'nin konusu VINGI'nın sahip olduğu internet sitesi www.vingi.com.tr 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

3.1. Üye, www.vingi.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, VINGI'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, VINGI tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından VINGI'ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, VINGI'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.vingi.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.vingi.com.tr  internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.vingi.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin VINGI'yle hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. VINGI'nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. VINGI, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.vingi.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden VINGI den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, VINGI'yİ bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, VINGI'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. VINGI'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, VINGI'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.vingi.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı VINGI mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11.VINGI tarafından www.vingi.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi,geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. VINGI, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya VINGI ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) ve

www.vingi.com.tr web sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. VINGI web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde üst seviyede tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye VINGI web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. VINGI, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya VINGI web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. VINGI, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm ,yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, VINGI'ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK ( Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu ) madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. VINGI, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 

4. Sözleşmenin Feshi

 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya VINGI tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. VINGI üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. ihtilaflarin Halli

 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

6. Yürürlük

 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

Tüm bu konularda ek bilgi almak için Şirketimize danışabilirsiniz. 

Üyelerimiz talep ve şikayetlerini şu iletişim kanallarından ulaşarak Şirketimize bildirebilir. 

 

·         Adres :İkitelli OSB bölgesi ,Aymakoop Sanayi Sitesi, Ticaret Merkezi A Blok,Kat :7 D:41, 34490 İkitelli,Başakşehir, İstanbul, Türkiye .

·         E -Posta    : [email protected]

·         Telefon      : 0 212 637 33 80

·         Fax             : 0 212 637 33 94

 

Üyelerimizin haklı talep-şikayetleri ile her türlü başvurularını karşılamaktan memnuniyet duyarız. Mümkün olmadığı takdirde, kanuni parasal sınırlar dahilinde, yerleşim yerinizdeki  İl ve İlçe Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilirsiniz.

 

 

Q FLEX AYAKKABI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

 


Cerez Kullanımı

Sizlere daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan verileriniz Gizlilik Politikamızda belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.